Gepubliceerd op 06/08/2018

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen later leven, wonen en werken?

Onze provincie staat voor heel wat uitdagingen: de aarde warmt op, het aantal motorvoertuigen blijft stijgen, de bevolking veroudert en we willen meer ruimte voor onze vrije tijd.  We blijven maar wegen, huizen, bedrijven,… bouwen waardoor de ruimte stilaan vol geraakt. Hoog tijd om na te denken over het ruimtegebruik van de toekomst!

Maar hoe ziet onze provincie er op lange termijn uit? Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Staan zij nog met hun auto in de file? Hebben hun kinderen nog bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog lokale groenten, fruit en vlees? Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu keuzes maken. Bouw mee aan de toekomst door het beantwoorden van 20 meerkeuzevragen op www.provincieantwerpen.be/notaruimte. De bedoeling is om tegen einde augustus 2018 zo veel mogelijk ingevulde vragenlijsten te verzamelen. De antwoorden gebruikt de provincie Antwerpen om de visie voor de provincie verder te verfijnen.

Nota Ruimte

De provincie Antwerpen werkte achter de schermen al samen met alle gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Unizo, VOKA en Universiteit Antwerpen. Het resultaat is de ontwerpversie van de Nota Ruimte, goedgekeurd door de provincieraad op 26 april 2018.  Die ontwerp-Nota Ruimte vertrekt vanuit 4 ruimtelijke principes:

  1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte
  2. veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming
  3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen
  4. eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet

In de definitieve versie van de Nota Ruimte verwerkt de provincie Antwerpen de resultaten uit de online vragenlijst. Door die in te vullen, lever je dus echt een bijdrage aan de toekomst. De vragenlijst en meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/notaruimte.