Gepubliceerd op 29/04/2022

Hulp bij de aangiften voor belasting 02/06 zitdag

De FOD Financiën zal burgers telefonisch verder helpen op het nummer 02 575 56 66.

Ook Zandhoven wenst haar inwoners verder te helpen. Er zijn 3 mogelijkheden om hulp te krijgen via FOD Financiën voor het invullen van de aangifte personenbelasting:

1. Het lokaal bestuur belt in naam van de belastingplichtige naar de FOD Financiën om in naam van de belastingplichtige een afspraak te maken in de kantoren van de FOD Financiën. Deze mogelijkheid is vooral voorzien voor mensen zonder eigen telefoon of voor mensen die de taal niet machtig zijn.

2. Zitdag te Zandhoven zal doorgaan op donderdag 02/06/2022 in het gemeentehuis

Het invullen ter plaatse gebeurt enkel voor de burgers die voorafgaand  een afspraak maakten via 03 410 16 20.

Hierbij geldt :

  • 1 aangifte = 1 afspraak
  • 1 afspraak duurt 12 minuten

3. Ons Bestuur geeft gegevens (nationaal nummer, naam, voornaam, telefoonnummer) van belastingplichtigen door via gedeeld platform uiterlijk op 14/06/2022 aan FOD Financiën.

.