Gepubliceerd op 17/05/2016

Inspectie propyleenleiding in Viersel

De Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) plant eind mei-begin juni samen met INEOS een inspectie van de propyleenleiding van BASF tussen Geel en Viersel. De controle gebeurt met intelligente inspectietools die doorheen de leiding gestuurd worden met propyleen of stikstof. Deze tools meten allerlei parameters van de leiding en geven een beeld van de conditie van de buiswand over de volledige lengte van de pijpleiding. Er zal in die periode dus heel wat te zien zijn aan het station in Viersel, maar er is geen enkele reden tot ongerustheid.

Wat gebeurt er precies in Viersel?

  • De bestaande mechanische installatie wordt aangepast (bovengrondse leiding wordt verlengd).
  • Een deel van de omheining wordt tijdelijk verwijderd en een tijdelijke HERAS-omheining wordt geplaatst.
  • Er worden stalen rijplaten gelegd.
  • De verschillende inspectietools worden hier uit de leiding gehaald.

Tijdens deze activiteiten kan er best wat werfverkeer zijn. Plaatselijk is ook geluidshinder mogelijk omdat er continu stikstof van druk wordt gelaten. Daarbij wordt wel gebruik gemaakt van een ‘silencer’ om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni wordt de leiding uit dienst genomen, geïnspecteerd en opnieuw in dienst genomen. Voor die tijd zijn er wel voorbereidende werken gepland.