Gepubliceerd op 22/04/2020

Inzameling laptops

Breng laptops die je niet meer gebruikt binnen bij onze lagere scholen!

Alle kinderen volgen nu via digitale platformen les. Helaas heeft niet elk gezin een laptop. Om iedereen de kans te geven om digitaal les te volgen, doen wij een warme oproep om zo veel mogelijk laptops binnen te brengen bij onze lagere scholen (tijdens de schooluren).

Ieder kind heeft recht op onderwijs!