Gepubliceerd op 13/09/2023

Kennisgave en Inzage plan-MER

Bloemen- en plantencentrum nv (ook gekend als Tuincentrum Leo Nagels) wil een bestaande verouderde serre vernieuwen, bijkomende handelsruimte creëren en de mobiliteitsvoorzieningen op het terrein reorganiseren. Het plangebied is gelegen in agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter. Er is dus een bestemmingswijziging nodig. Hiervoor zal een planologisch attest aangevraagd worden.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan, en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 13/9/2023 tot en met 12/10/2023 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden, en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De nota kunt u downloaden op www.omgeving.vlaanderen.be. of inkijken op de gemeentehuizen van Zandhoven en Ranst, bij Tuincentrum Leo Nagels en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 12/10/2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving

Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER Tuincentrum Leo Nagels (PL0303)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be