Gepubliceerd op 24/07/2018

Kennisgeving plan-MER ‘Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden’

Het plan-MER ‘Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden’ ligt van 30 juli tot en met 30 augustus 2018 ter inzage bij onze dienst Omgeving.

Opmerkingen kunnen schriftelijk bezorgd worden:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘WORG’ in de titel);
  • via de dienst Omgeving van de gemeente Zandhoven (Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven).

Meer informatie over de kennisgevingsnota en de inspraakprocedure vind je op de website van LNE. Opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30 augustus 2018 bezorgd worden aan de betrokken diensten.

Documenten