Gepubliceerd op 25/09/2015

Lever zelf een bijdrage aan het onderzoek naar milieueffecten van het Sigmaplan Nete en Kleine Nete

Het milieueffectrapport (MER) van het sigmaplan onderzoekt welke gevolgen de inrichtingswerken kunnen hebben voor mens en milieu in de buurt van de drie projectzones. Maar voor het MER opgemaakt wordt, wordt een kennisgevingsnota gepubliceerd. Die beschrijft het inrichtingsplan en hoe de milieueffecten onderzocht zullen worden.

Als omwonende ken je het projectgebied bijzonder goed. Daarom wordt voor het MER-onderzoek een beroep gedaan op jouw kennis en word je uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Vertel welke milieueffecten extra aandacht verdienen of hoe ze het beste onderzocht kunnen worden. Vanaf 22 september tot 21 oktober 2015 kun je de kennisgevingsnota over het MER online terugvinden op www.mervlaanderen.be of inkijken in het gemeentehuis. Via het inspraakformulier kan je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst MER:

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER Aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan – cluster Nete: (PL0219)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Meer informatie over het sigmaplan kan je terugvinden op www.sigmaplan.be of in de nieuwsbrief.