Gepubliceerd op 15/05/2017

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

UPDATE

Op maandag 22 mei 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist de ‘boskaart meest kwetsbare waardevolle bossen’ in te trekken. Dat betekent meteen het einde van het openbaar onderzoek van het Agentschap voor Natuur en Bos over deze kaart.

De informatieavond die wij over de boskaart en het openbaar onderzoek organiseerden op 6 juni is dan ook geannuleerd.

Voor de percelen die op de kaart stonden blijft de wetgeving gelden die van kracht was voor de lancering van de boskaart. Er is geen strengere beoordeling of ontbossingsverbod meer. Wie meer informatie wilt over de geldende wetgeving van zijn (bos)perceel kan terecht bij de dienst Milieu of de dienst Ruimtelijke Ordening.

———————–

Oorspronkelijk bericht

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.

Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming.

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 kun je hierop opmerkingen indienen.

Hoe kan ik een opmerking formuleren?

Je vindt alle info op Vlaanderen.be.

Is mijn perceel opgenomen in de lijst MKWB?

Dat kun je heel gemakkelijk opzoeken via het geoloket.

Meer info?

www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

Het gemeentebestuur organiseert een infoavond voor de eigenaars van percelen in Zandhoven die in de lijst zijn opgenomen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.