Gepubliceerd op 14/01/2022

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landboubeleid 2023-2027

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat bovenvermelde documenten ter inzage liggen voor de bevolking van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

U kan de documenten raadplegen
– Via de website van het team MER:
– Via de website van de gemeente: www.zandhoven.be
– Via de website van het Departement Landbouw en visserij:
– Op het gemeentehuis of bij het Departement Landbouw en Visserij

Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen Schriftelijk aan de gemeente, dienst omgeving (Liersebaan 12, 2240 Zandhoven) aan het Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027 Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

De opmerkingen kunnen uiterlijk op 14 maart 2022 bezorgd worden.