Gepubliceerd op 25/07/2017

Negatief advies van college voor bouw windturbines in Bischoppenbos en Waterschap

Op basis van de ingediende bezwaren en het verslag van de aangestelde experten besloot het schepencollege maandag in overleg met de fractieleiders van de oppositie om een negatief advies te geven voor de bouwaanvraag van W-Kracht voor twee windturbines in Massenhoven en Viersel. Het hele dossier gaat nu naar de provincie die moet beslissen over de omgevingsvergunning.
“Het aanvraagdossier van de windmolens in Massenhoven en Viersel heeft voor heel wat commotie bij onze inwoners gezorgd. Logisch, want windmolens hebben altijd een impact op de omgeving. De plaatsen waar windmolens kunnen gebouwd worden, zijn daarom – zeker in Vlaanderen – erg beperkt. Anderzijds is groene energie één van de manieren om de klimaatdoelstellingen te bereiken.” licht burgemeester Luc Van Hove toe. “De wetgeving legt voor zulke gevallen de taak van het schepencollege vast: het inrichten van een openbaar onderzoek en het verzamelen van de bezwaarschriften. Pas na deze periode van openbaar onderzoek kan het schepencollege al dan niet een advies formuleren aan het provinciebestuur. Het is immers deze instantie die over de vergunning beslist. Onze gemeente ondertekende natuurlijk ook het burgemeestersconvenant. We nemen dan ook veel maatregelen om de CO2- uitstoot te verminderen. Maar dat dit soort aanvragen (het is ook voor ons de eerste aanvraag voor windmolens) heel technisch en complex zijn, zal iedereen wel begrijpen. Daarom heeft het schepencollege al op 19 juni beslist zich te laten bijstaan door een onafhankelijk adviesbureau. Deze experten moesten de bezwaren evalueren en het dossier juridisch, maar ook technisch (slagschaduw, geluid, …) volledig uitspitten. Na hun verslag blijken er toch wel wat hiaten in de oorspronkelijke aanvraag te zitten. Ook werden tal van bezwaren gegrond geacht. Op grond van de vele bezwaarschriften en rekening houdend met het onderzoek door het adviesbureau brengt het schepencollege dan ook een gemotiveerd, negatief advies naar de vergunnende overheid.”
Je kunt het volledige collegebesluit hieronder raadplegen.

Documenten