Gepubliceerd op 16/01/2013

Nieuw: aangepaste financierende waterheffing

Voor bedrijven die hun afvalwater op de riolering lozen verandert er vanaf 2013 heel wat. Op 1 januari werd namelijk een pakket aan maatregelen van kracht, waardoor de heffing op de waterverontreiniging het principe ‘de vervuiler betaalt’ op een correctere manier toepast.

Wat verandert er?

  • gewijzigde heffingsberekening voor rioollozers (de financierende heffing)
  • kostenaanrekening bij noodlozingen en tijdelijke lozingen
  • nieuwe omzettingscoëfficiënten voor tien sectoren

Voor de meeste maatregelen is er een ruime overgangstermijn voorzien, zodat bedrijven op de nieuwe regeling kunnen anticiperen. Voor meer informatie kan je hier terecht. Klik hier voor een bespreking van de belangrijkste maatregelen.