Gepubliceerd op 11/01/2016

Nieuw uitvoeringsplan afvalstoffen

Het huidige uitvoeringsplan “Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen” loopt af eind 2015. Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte OVAM het voorbije jaar aan een nieuw Uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval. 

Het openbaar onderzoek over dit ontwerpplan loopt van 11 januari tot en met 10 maart 2016. In deze periode kan je het ontwerpplan, de Plan-MER en de samenvattende brochure raadplegen bij de milieudienst in het gemeentehuis. Heb je een bezwaar of een opmerking? Dan moet je deze voor het verstrijken van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk formuleren aan OVAM (plan@ovam.be | OVAM – Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen).

Documenten