Gepubliceerd op 19/09/2019

Nieuwe blauwalgenhaard aangetroffen

Nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in het Netekanaal: bijkomend
captatie- en recreatieverbod van kracht in provincie Antwerpen
Recente metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat
er nieuwe, bijkomende blauwalgenhaarden zijn aangetroffen in het Netekanaal op het
traject tussen het Albertkanaal (Vierselsluis) en de Duffelsluis. Omdat blauwalgen
gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod er
verder uitgebreid.

Wat zijn blauwalgen?
Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag
op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën
komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij
ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.
Voor meer info over blauwalgen: klik hier.
Politiebesluit voor het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en
Bocholt-Herentals, de Schelde-Rijnverbinding, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, het
Albertkanaal en het Netekanaal. Recent werden nieuwe blauwalghaarden vastgesteld in het Netekanaal op het traject tussen het Albertkanaal (Vierselsluis) en de Duffelsluis. Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s
vaardigt gouverneur Cathy Berx in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv een
politiebesluit uit dat in de besmette zone zowel een captatieverbod als een verbod op zachte
recreatie oplegt.

Het verbod blijft ook van kracht voor het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal DesselKwaadmechelen, het kanaal naar Beverlo, het Albertkanaal en voor delen van het kanaal
Dessel-Turnhout-Schoten (traject tussen Brecht en Schoten en het traject tussen Dessel en
sluis 1 in Rijkevorsel) en voor de Schelde-Rijnverbinding (traject van hmp 0 t.e.m. hmp 52).
Samengevat: het politiebesluit van 19/09/2019 geldt voor:

– het kanaal Bocholt-Herentals
– het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen: Dessel (kanaalkruising, hmp 0) en Rijkevorsel (sluis 1, hmp 384)
& Brecht (sluis 2, hmp 527) en Schoten (sluis 10, hmp 628)
– Het kanaal naar Beverlo
– De Schelde-Rijnverbinding (van hmp 0 t.e.m. hmp 52)
– Het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
– Het Albertkanaal
– Het Netekanaal tussen: het Albertkanaal (Vierselsluis) en Duffelsluis

Captatie-en recreatieverbod
Voor deze kanalen gelden volgende maatregelen:
-een verbod om water te capteren -binnen een straal van 100 meter rond de
blauwalgendrijflaag- voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater
voor vee.
– een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond
de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn
er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten.

Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds absoluut verboden
(zie ook https://www.visuris.be/zwemmen).

Voor meer info over de blauwalgenbloei in Vlaanderen:
https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

Voor meer info over blauwalgen in de provincie Antwerpen en een overzicht van vragen en
antwoorden : www.cathyberx.be