Gepubliceerd op 27/12/2021

Onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen

De gouverneur heeft eenpermanent verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen ingevoerd.

Het onttrekkingsverbod wordt ingesteld voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en hun bovenstroomse stroomgebieden. Deze waterlopen hebben een beperkt debiet. Als er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit meteen een grote impact, in het bijzonder op de ecologische kwaliteit, met kans op onherstelbare schade.

Dit verbod geldt in onze gemeente voor alle onbevaarbare waterlopen behalve de Molenbeek en de Gebroken Loop.

Voor de Molenbeek en de Gebroken loop zal vanaf 1 januari 2022 een meldingsplicht gelden. Wie vanaf dan water wil onttrekken moet een melding doen aan de waterloopbeheerder via het e-loket wateronttrekkingen. Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder de melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt de aanvrager een onttrekkingsticket.

Het e-loket: e-loket wateronttrekkingen