Gepubliceerd op 19/04/2021

Ontving jij ook een brief van Fluvius?

Alle Zandhovenaren ontvingen onlangs een brief van Fluvius met de melding dat men in 2023 een ander soort gas zal verdelen (van arm naar rijk gas). Dit riep bij vele inwoners vragen op. Om de omschakeling vlot te laten verlopen, dien je al je gastoestellen te laten nakijken en, indien nodig, laten bijregelen.

Toestellen die sinds 1978 verkocht worden in België zouden met deze 2 soorten gas moeten kunnen functioneren. Het eventueel bijregelen van het systeem kan wel noodzakelijk zijn. De omschakeling is pas voorzien in 2023. Je hebt dus zeker nog genoeg tijd om je toestellen te laten nakijken, dit kan bijvoorbeeld tijdens het verplichte 2-jaarlijks onderhoud.

Later zullen alle inwoners nog een tweede brief ontvangen. Dit keer met de vraag om een afspraak te maken met Fluvius voor het plaatsen of vervangen van de drukregelaar op de meter indien deze niet geschikt is voor het rijk gas.

Meer informatie vindt u op www.gasverandert.be.