Gepubliceerd op 10/08/2020

Openbaar onderzoek – Elia

Start openbaar onderzoek omgevingsvergunning project Massenhoven-Van Eyck (Elia)

Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, plant met het project Massenhoven-Van Eyck een versterking van de ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet in de provincies Antwerpen en Limburg. Op 8 juni heeft Elia de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek start op vrijdag 14 augustus 2020 en loopt tot en met zaterdag 12 september 2020.

Project Massenhoven-Van Eyck

Het project Massenhoven-Van Eyck is nodig om de toename van elektriciteitsstromen beter te organiseren en meer elektriciteit uit te wisselen met Nederland. De bestaande bovengrondse luchtlijn (380kV) tussen hoogspanningsstation Massenhoven (in Zandhoven) en Van Eyck (in Kinrooi) wordt in twee fasen voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden die meer stroom kunnen vervoeren. De werken starten vanaf begin 2021 en worden eind 2024 afgerond.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Eind 2019 organiseerde Elia reeds 10 infomarkten waar het project werd voorgesteld en buurtbewoners vragen konden stellen. Intussen heeft Elia een vergunningsaanvraag ingediend om haar werken te kunnen uitvoeren. De aanvraag werd op 31 juli 2020 volledig en ontvankelijk verklaard door de Vlaamse overheid. Het openbaar onderzoek in Zandhoven start op vrijdag 14 augustus 2020 en loopt tot en met zaterdag 12 september 2020.

Vergunningsaanvraag inkijken

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd via onze website (link toevoegen), via de website van Elia en via de gele affiches die hangen langs het traject. Tijdens het openbaar onderzoek kan u de volledige aanvraag inkijken in uw gemeentehuis of via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Een gegrond bezwaar kan schriftelijk worden ingediend via de website van de gemeenten, via het omgevingsloket of per brief, verstuurd naar, college van burgemeester en schepenen, straat + nummer, postcode + gemeente.

Meer informatie?

Op de website van Elia kan u steeds de laatste informatie vinden over het project Massenhoven-Van Eyck. Bij vragen of opmerkingen kan u Elia contacteren via mail omwonenden@elia.be of het gratis infonummer 0800 11 089.