Gepubliceerd op 02/05/2022

Openbaar onderzoek over de bouwcode

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 april 2022 de stedenbouwkundige verordening ‘bouwcode’ voorlopig vastgesteld.

Een bouwcode is een stedenbouwkundige verordening die van toepassing is op het hele grondgebied van Zandhoven en die bepaalde normen vastlegt waar een bouwproject aan moet voldoen. Het gaat dan onder ander over het aantal parkeerplaatsen die voorzien moeten worden, de maximale grootte van een bijgebouw in de tuin, …

De bouwcode zal getoetst worden bij elke omgevingsvergunning voor een nieuwbouw maar ook bij verbouwingen of functiewijzigingen.

De bouwcode wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 6 mei 2022 tot 7 juni 2022 – 12.00 uur  en ligt ter inzage tijdens deze periode in het gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, bij de dienst ruimtelijke ordening en is ook te raadplegen op de gemeentelijk website. De MER screeningsnota en beslissing tot ontheffing plan MER liggen eveneens ter inzage in het  gemeentehuis, op de gemeentelijke website en op de website van het Team Mer (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank).

Opmerkingen of bezwaren moeten uiterlijk  7 juni 2022 om 12 uur aangetekend verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2240  Zandhoven of afgegeven worden bij de dienst ruimtelijke ordening.