Gepubliceerd op 17/08/2023

Openbaar onderzoek overbrugging Netekanaal

De Vlaamse Waterweg gaat de bestaande brug over het Netekanaal vervangen door een nieuwe brug. Het projectgebied bevindt zich op de grondgebieden van Nijlen, Ranst en Zandhoven (net voorbij ’t Kempens Kiekenkot).

De plannen voor de omgevingsvergunning worden momenteel aan een openbaar onderzoek onderworpen en zijn raadpleegbaar op het inzageloket van het omgevingsloket: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023012107 en kunnen ook ingekeken worden in de verschillende gemeentehuizen. Het openbaar onderzoek loopt in Zandhoven van 11 augustus tot 9 september.