Gepubliceerd op 07/03/2017

Openbaar onderzoek Vlaams Natura 2000-programma

Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen  te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren. Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma beschrijft de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring. Het Natura 2000-programma biedt hiermee het overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

Voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma

Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma kun je digitaal raadplegen op de website van Vlaanderen. Je kunt er ook bezwaar indienen.