Gepubliceerd op 12/01/2015

Opening kandidatenregister voor middelgrote sociale koopwoningen

Er is een nieuwe speler op de markt van de sociale woningen: Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba opent in februari een kandidatenregeister voor de aankoop van een middelgrote sociale woning. Deze woningen worden toegewezen aan alleenstaanden of gezinnen die voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarde. Dat wil zeggen dat de persoon geen woning of bouwgrond mag hebben op het moment van de toewijzing. Er is geen inkomensvoorwaarde (in tegenstelling tot gewone sociale koopwoningen). De prijzen liggen lager dan de prijzen op de reguliere markt.

Het register voor middelgrote woningen wordt op 17 februari 2015 om 10.00 uur geopend. Inschrijven kan enkel ter plaatse in het kantoor van KLZ. Wanneer er zich meerdere kandidaten tegelijk aanbieden op het moment van de opening, wordt de volgorde van inschrijving door loting bepaald.
Voorlopig richt het kantoor zich op panden in Grobbendonk en Vorselaar.

Meer info

Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Tongerlodorp 1 – 2260 WESTERLO
www.klz.be | 014-54 41 83