Gepubliceerd op 21/12/2020

Opheffing captatieverbod

 

Opheffing laatste captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen Op 18 december 2020 wordt het laatste captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen volledig opgeheven.

Een maand geleden, op 18 november 2020, werd het captatieverbod in de provincie Antwerpen grotendeels opgeheven. Het waterpeil van enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken bleek echter nog onvoldoende hersteld van de droge zomerperiode, en dus bleef het captatieverbod voor deze beken nog van kracht. Inmiddels herstelden de waterpeilen ook in deze laatste stroomgebieden, en de ecologische toestand in de beken is niet langer kritisch. Gouverneur Cathy Berx heft daarom het captatieverbod voor heel de provincie Antwerpen op. Toch stellen we vast dat de algemene toestand van het watersysteem relatief droog blijft voor de tijd van het jaar.

 

Meer info kan je terugvinden in het persbericht en het politiebesluit hieronder.