Gepubliceerd op 23/11/2021

Ophokplicht pluimvee

Er zijn in de afgelopen week meerdere besmettingen met vogelgriep  vastgesteld bij wilde vogels in West-
Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. De geografische spreiding van deze gevallen en gelijkaardige vaststellingen in Noord-Frankrijk wijzen erop dat er in gans het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

De belangrijkste daarvan voor hobbyhouders zijn de verplichting om alle pluimvee af te schermen en alle pluimvee en andere vogels nog enkel binnen of onder netten te voederen. Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten op dit ogenblik nog niet
afgeschermd worden.

 

Meer info: hier!