Gepubliceerd op 19/06/2019

Opnieuw 2 bouwgronden te koop in St.-Jozefstraat

De gemeente verkoopt opnieuw 2 loten voor halfopen bebouwing in de St.-Jozefstraat in Zandhoven. Er is maar 1 zitdag: woensdag 26 juni 2019 om 17 uur in de cafetaria van Sportcomplex Het Veld.

Locatie

 • Lot 7: Sint-Jozefstraat 30 (554 m²)
 • Lot 8: Sint-Jozefstraat 32 (561 m²)

Voorwaarden

We willen heel graag dat Zandhovenaren die zich hier thuis voelen hier ook kunnen (blijven) wonen. Daarom zijn er een aantal voorwaarden waar je als koper aan moet voldoen.

 • Jij of je partner mogen nog geen eigendom (huis, grond) in blote eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Je mag maar 1 perceel kopen. Kocht je een kavel als alleenstaande, maar vorm je achteraf een echtpaar of feitelijk samenwonend gezin met iemand die ook een perceel kocht, dan moet je binnen het jaar een van beide kavels verkopen aan dezelfde voorwaarden.
 • Je mag een perceel kopen als je met de definitieve toewijzing:
  • minstens 1 jaar onafgebroken in Zandhoven woont;
  • of de laatste 3 jaar onafgebroken in Zandhoven werkte;
  • of in de laatste 6 jaar minstens 3 jaar in Zandhoven woonde.
 • Na de definitieve toewijzing heb je precies 1 maand de tijd om de gevraagde bewijsstukken rond eigendom en binding met de gemeente Zandhoven voor te leggen.
 • Je bent minstens 18 jaar op de dag van de definitieve toewijzing.
 • Je moet binnen de 6 jaar beginnen bouwen. Maximaal 3 jaar later moeten de werken afgerond zijn.
 • Je moet binnen de 9 jaar effectief in het huis wonen.
 • De eigendom mag gedurende 10 jaar na aankoop niet verkocht, verhuurd, gegeven of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Let op: deze lijst is louter indicatief. Je kunt de volledige voorwaarden opvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening via ro@zandhoven.be of 03 410 16 32.