Gepubliceerd op 27/03/2020

Opvang tijdens paasvakantie

Zoals al eerder gecommuniceerd werd zullen er geen grabbelpas of andere activiteiten plaatsvinden in de paasvakantie. Dit zorgt bij vele ouders voor enige ongerustheid over de opvang van de kinderen. Geen paniek kinderen die binnen de volgende 3 categorieën vallen kunnen worden opgevangen zoals hieronder beschreven staat:

  • Kinderen waarvan de ouders een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Tijdens de volledige paasvakantie zal er in alle lagere scholen van Groot-Zandhoven opvang voorzien worden. Alle leerkrachten blijven stand-by om zo de kinderen in onze gemeente op te vangen. De scholen blijven de opvang verzorgen omdat zo de kinderen niet gemixt worden met kinderen uit andere scholen of gemeenten. Meld dit zeker aan je school wanneer je kind naar de school/opvang komt tijdens de paasvakantie.

Let wel op!  Stekelbees voorziet enkel opvang voor en na de schooluren! In normale omstandigheden kunnen de kinderen een hele dag hier terecht, maar gezien de huidige maatregelen enkel voor en na de schooluren!

Wij willen als gemeentebestuur onze talrijke en enthousiaste leerkrachten enorm bedanken dat zij zich ook tijdens de paasvakantie blijven inzetten!