Nieuws

Gepubliceerd op 09/12/2016

RUP Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven

De gemeente heeft een nieuw ontwerp klaar voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven. Dit ontwerp werd op 13 oktober door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. In gemeenteraad van 17 november werd nog een aanvulling gemaakt bij de beslissing van 13 oktober.

Gepubliceerd op 24/08/2016

Conclusies Masterplan Gebouwen Zandhoven

Op 20 september presenteren we samen met het studiebureau OMGEVING de resultaten van de brainstormavond over het masterplan Gebouwen Zandhoven.

Gepubliceerd op 24/04/2015

Gratis fitnessen aan Het Veld

De sportdienst heeft een outdoor fitness geïnstalleerd aan Het Veld. Je kan er gratis komen trainen!

Gepubliceerd op 12/01/2015

Opening kandidatenregister voor middelgrote sociale koopwoningen

Er is een nieuwe speler op de markt van de sociale woningen: Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba opent in februari een kandidatenregeister voor de aankoop van een middelgrote sociale woning. Deze woningen worden toegewezen aan alleenstaanden of gezinnen die voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarde. Dat wil zeggen dat de persoon geen woning of bouwgrond mag hebben op het moment van de toewijzing. Er is geen inkomensvoorwaarde (in tegenstelling tot gewonen sociale koopwoningen). De prijzen liggen lager dan de prijzen op de reguliere markt.

Gepubliceerd op 12/03/2013

Antwerps Gouverneur Cathy Berx coördineert Vlaamse projecten in de vallei van de Kleine Nete

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Omwille van het strategisch belang van het gebied zijn diverse Vlaamse diensten en afdelingen, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal, Natuur en Bos, Duurzame Landbouwontwikkeling,… er vandaag actief. Samen zoeken ze naar een optimale inrichting van het gebied om diverse doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

Gepubliceerd op 22/11/2012

Zandhovense doppen

Op 25 oktober 2012 stelde bakker Claus van de gelijknamige bakkerij in Pulderbos een nieuw ‘streekproduct’ voor: de Zandhovense Doppen.

Gepubliceerd op 01/09/2012

Rookmeldercampagne

Zoals je in ons laatste gemeenteblad al kon lezen, start de gemeente Zandhoven met een nieuwe rookmelderactie! In tegenstelling tot wat in het gemeenteblad vermeld staat, zijn de rookmelders pas vanaf donderdag 20 september beschikbaar en dit op de dienst secretariaat. Je kan in er één of meerdere rookmelders kopen die aan alle voorwaarden voldoen. Een rookmelder kost net als vorige keer 19 euro. Niet vergeten!