Nieuws

Gepubliceerd op 05/08/2014

Ludovicus Breugelmans overleed op 5 augustus 1914

Ook vanuit onze gemeente trokken jonge mannen naar het front om er te vechten voor onze vrijheid. Met deze pagina op onze website willen we graag even stilstaan bij het offer dat zij brachten. 20 dorpsgenoten lieten het leven in de Groote Oorlog. Op hun sterfdag - de dag waarop ze precies 100 jaar geleden stierven - willen wij hen eren door hen toe te voegen aan onze lijst.

Gepubliceerd op 17/07/2014

Wijziging maandelijkse markt

Wegens de werken aan de N14 zal de de maandelijkse markt in het centrum van Zandhoven vanaf augustus een nieuwe plaats krijgen.

Gepubliceerd op 19/07/2013

Aankondiging Openbaar Onderzoek

Aankondiging van het openbaar onderzoek over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Zonevreemde terreinen'.

Gepubliceerd op 12/03/2013

Antwerps Gouverneur Cathy Berx coördineert Vlaamse projecten in de vallei van de Kleine Nete

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Omwille van het strategisch belang van het gebied zijn diverse Vlaamse diensten en afdelingen, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal, Natuur en Bos, Duurzame Landbouwontwikkeling,… er vandaag actief. Samen zoeken ze naar een optimale inrichting van het gebied om diverse doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

Gepubliceerd op 06/03/2013

Vervangen brug Herentalsebaan

Op 15 maart wordt er begonnen met de voorbereidende rioloerings-; afbraak- en grondwerken aan de jaapaden en de brughoofden van de brug in Viersel.

Gepubliceerd op 16/01/2013

Nieuw: aangepaste financierende waterheffing

Voor bedrijven die hun afvalwater op de riolering lozen verandert er vanaf 2013 heel wat. Op 1 januari werd namelijk een pakket aan maatregelen van kracht, waardoor de heffing op de waterverontreiniging het principe ‘de vervuiler betaalt’ op een correctere manier toepast.

Gepubliceerd op 22/11/2012

Zandhovense doppen

Op 25 oktober 2012 stelde bakker Claus van de gelijknamige bakkerij in Pulderbos een nieuw ‘streekproduct’ voor: de Zandhovense Doppen.

Gepubliceerd op 13/11/2012

65+-kaart De Lijn blijft langer geldig

Elke 65-plusser in Vlaanderen heeft recht op een gratis vervoersbewijs van De Lijn. De 65+-kaarten die normaalgezien eind dit jaar allemaal vervangen zouden zijn, worden pas in de loop van volgend jaar vernieuwd. De huidige kaarten blijven geldig.

Gepubliceerd op 23/10/2012

Goed geregeld = geld gespaard

De Vlaamse Milieumaatschappij lanceerde op 8 oktober de campagne "goed geregeld = geld gespaard". Dit is een campagne over de belangrijkste rechten en plichten rond kraantjeswater.