Gepubliceerd op 05/04/2022

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS en plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over deze documenten.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022

 

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

 

  1. Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar milieu@zandhoven.be
  1. Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres:

College van burgemeester en schepenen

Gemeente Zandhoven, dienst Omgeving

Liersebaan 12

2240 Zandhoven