Gepubliceerd op 03/02/2020

Plan-MER Beleidsplan ruimte

De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Kennisgevingsnota plan-MER Beleidsplan ruimte