Gepubliceerd op 28/08/2014

Plan-MER voormalig militair domein Oostmalle

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de kennisgevingsnota van het plan-MER voor de herbestemming van het voormalig militair domein Oostmalle voor publieke consultatie ter inzage ligt op de milieudienst van de gemeente Zandhoven, Liersebaan nr. 12, van 26 augustus 2014 tot en met 20 september 2014.

U kan het document ook raadplegen op de website van de dienst MER.

Opmerkingen kunnen worden ingediend:

  • via een brief aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Mer, Plan-MER ‘voormalig militair domein Oostmalle’, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst MER naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER voormalig militair domein Oostmalle’ in de titel);
  • via de gemeente

en met behulp van het standaard inspraakformulier.