Gepubliceerd op 10/06/2021

Processierupsen

De gemeente behandelt processierupsen op het openbaar domein. Dat doen we om de hinder die de rupsen veroorzaken door hun brandharen zoveel mogelijk te voorkomen.

Je kan ons meldpunt en meer informatie terugvinden op onze webpagina over processierupsen.

Het is belangrijk om de locatie en de hinder bij je melding goed te omschrijven. Het is immers niet altijd aangewezen om te bestrijden! In natuur- of bosgebieden wordt het biologisch evenwicht normaal gezien behouden door de natuurlijke vijanden van de processierups en ondervindt de mens weinig hinder. Geen bestrijdingsmaatregelen nemen is dan ook het meest milieuverantwoorde beheer. De gemeente voorzag bijvoorbeeld over haar hele grondgebied nestkasten voor meesjes, die mee moeten helpen om de aantallen processierupsen terug te dringen.

Is er wel hinder of hinder mogelijk, dan gaat de gemeente zo snel mogelijk ter plaatse. Denk maar aan speelterreinen, woonwijken, fiets- of wandelroutes (en vooral op de rustplaatsen daarvan). We hanteren daarbij een prioriteitenlijst.