Gepubliceerd op 22/10/2020

Project Massenhoven-Van Eyck (Elia)

Voor het project Massenhoven-Van Eyck start op vrijdag 30 oktober een nieuw openbaar onderzoek over de versterking van de hoogspanningslijn in de provincies Antwerpen en Limburg. Dit gebeurt na een aanvulling op het dossier. De doelstellingen en dimensie van het project worden niet gewijzigd. Het nieuw openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning loopt van 30 oktober tot 28 november 2020.

Wijziging van de vergunningsaanvraag

Elia diende op 16 oktober 2020 een wijzigingsverzoek in voor de vergunningsaanvraag bij de Vlaamse Overheid. Met dit wijzigingsverzoek komt Elia tegemoet aan de vraag om aanvullingen te doen op het project-MER en de plannen verder aan te vullen om het dossier volledig te maken.

Vergunningsaanvraag inkijken

Het nieuwe openbaar onderzoek wordt aangekondigd via onze website, https://www.zandhoven.be/bekendmakingen/, via de website van Elia en via de gele affiches die hangen langs het traject. Tijdens het openbaar onderzoek kan u de volledige aanvraag inkijken in uw gemeentehuis of via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Een bezwaar of opmerking kan schriftelijk worden ingediend via de website van de gemeenten, via het omgevingsloket of per brief, verstuurd naar, het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

Project Massenhoven-Van Eyck

Het project Massenhoven-Van Eyck is nodig om de toename van elektriciteitsstromen beter te organiseren en meer elektriciteit uit te wisselen met Nederland. De bestaande bovengrondse luchtlijn (380kV) tussen hoogspanningsstation Massenhoven (in Zandhoven) en Van Eyck (in Kinrooi) wordt in twee fasen voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden die meer stroom kunnen vervoeren. De werken starten vanaf begin 2021 en worden eind 2024 afgerond.

Meer informatie?

Op de website van Elia kan u steeds de laatste informatie vinden over het project Massenhoven-Van Eyck. Bij vragen of opmerkingen kan u Elia contacteren via mail omwonenden@elia.be of het gratis infonummer 0800 11 089.