Gepubliceerd op 01/09/2017

Provincie volgt negatief advies gemeente: voorlopig geen windmolens in Massenhoven en Viersel

Op 31 augustus kwam het dossier van de windmolens op de agenda van de deputatie. Die heeft, zoals gehoopt en verwacht, de vergunning voor de twee windmolens in Massenhoven en Viersel geweigerd.

Begin augustus kwam de commissie omgevingsvergunning bij elkaar. Zowel de aanvrager, allerlei betrokken instanties en het schepencollege kregen er hun zegje. Schepen Joris Geens trok samen met de advocaat van de gemeente alle registers open. Na een twee en een half uur durend spervuur nam de commissie een negatief advies aan. De inhoud van de vele ingediende bezwaren en zowat de hele tekst van het zeer uitgebreide negatieve advies van het schepencollege werden opgenomen in het negatieve advies van de provincie. Een erkenning van het vele werk van onze inwoners en van het college en het advocatenkantoor. W-Kracht heeft nu nog de kans om in beroep te gaan.

Het negatieve advies dat de gemeente gaf bij deze aanvraag betekent niet dat we tegen groene energie zijn. Integendeel! We hebben in het kader van het Burgemeestersconvenant al heel wat inspanningen geleverd om onze CO2-uitstoot te verminderen. In dit dossier waren echter te veel negatieve neveneffecten. Vandaar een logisch negatief advies. Er zullen in de toekomst nog aanvragen komen voor windturbines op ons grondgebied. Het schepencollege zal elke aanvraag grondig bekijken en naar waarde beoordelen.