Gepubliceerd op 01/02/2021

Publieke raadpleging GRUP Leidingstraat Viersel – Walem

Publieke raadpleging van 2 februari 2021 tot en met 2 april 2021 over de startnota GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)  Leidingstraat Viersel – Walem

Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Het voorgenomen plan is gelegen in de gemeenten Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Rumst. Voor Zandhoven is het plangebied gelegen in Nederviersel tussen het Albertkanaal en de Kleine Nete.

Het GRUP ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ voorziet een drinkwaterleiding tussen het Albertkanaal en het drinkwaterproductiecentrum van Walem. Dit planproces beoogt het versterken en verzekeren van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen door het realiseren van een interconnectie tussen de grootste productiecentra van drinkwater van water-link en Pipda en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen. De uitgangspunten zijn:

  • Maximale bundeling met de bestaande waterleiding.
  • De voorziene doorvoercapaciteit vereist een leiding met een diameter van 900 mm (DN900).
  • Voor een optimale bedrijfsvoering en leveringszekerheid moet de aftakking van ‘de collector‘ gesitueerd zijn tussen de noordelijke productiecentra aan het Albertkanaal. De leiding moet tot in het productiecentrum van Walem aangelegd worden.
  • Geïntegreerd in het bestaande netwerk met aantakking op de distributieleidingen.
  • Bestaande en toekomstige leidingen niet hypothekeren.
  • Goede bereikbaarheid in kader van onderhoud.

Hiervoor zal het plan een overdruk leidingstraat op de verbinding tussen Viersel en Walem voorzien en een bestemming openbaar nut voor de bijhorende infrastructuur. De overdruk leidingstraat laat toe om in de toekomst bijkomende nutsleidingen te bundelen met de drinkwaterleiding. Het GRUP biedt daarnaast ook nog de mogelijkheid tot het nemen van flankerende maatregelen.

Bij de opmaak van een GRUP worden de milieueffecten van het plan ook onderzocht via een plan-milieueffectenrapport. Zowel de effecten binnen het onderzoeksgebied als de effecten op de omgeving worden bekeken. Waar nodig worden milderende maatregelen voorgesteld.

Tijdens de publieke raadpleging van 2 februari 2021 tot en met 2 april 2021 kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. De startnota omschrijft de opzet van het plan en de aanpak van het milieu onderzoek. Er is ook een procesnota, die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces. U kan deze documenten inkijken:

  • Op de website grups.omgeving.vlaanderen.be van het Departement Omgeving.
  • Bij de verschillende gemeenten in het plangebied. Voor de gemeente Zandhoven kan u dit inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Omgeving. Door de Corona – maatregelen vragen wij u wel om hiervoor een afspraak te maken via het nummer 03/410 16 38 of omgeving@zandhoven.be
  • Op de gemeentelijke website: zandhoven.be
  • Bij het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. Ook enkel op afspraak via het nummer 02/553 38 00.

Inhoudelijke vragen kan u stellen via omgevingsplanning@vlaanderen.be of via het nummer 02/553 38 00.  Er wordt op 2 maart van 19u tot 20u30 een digitaal publiek participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd.  U kan deelnemen na afspraak via het nummer 02/553 38 00. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. De toelichting wordt na het webinar op de website van het Departement Omgeving geplaatst.

Indien u wilt reageren kan u dit schriftelijk doen. Stuur uw brief naar het departement Omgeving, afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II – laan 20 bus 7, 1000 Brussel of geef hem af bij de gemeenten in het plangebied, tegen ontvangstbewijs, uiterlijk 2 april 2021. Het gemeentehuis in Zandhoven sluit op vrijdag wel om 12u.

In een volgend stadium zal het voorontwerp GRUP ook aan een openbaar onderzoek worden onderworpen waarop u zal kunnen reageren.