Gepubliceerd op 14/09/2022

Publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota

De Nieuwe Rand’ is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt getrokken door het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). ‘De Nieuwe Rand’ focust zich op het oostelijk deel van de rand rond Antwerpen – het Haventracé – dat samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en investeringen in duurzaam vervoer deel uitmaakt van het Toekomstverbond uit 2017.

In samenwerking met burgerbewegingen, het middenveld, inwoners, experts en lokale besturen wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van twee nieuwe wegen – de A102 en de Nx –  kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Even belangrijk is het onderzoek naar hoe ‘De Nieuwe Rand’ de gezondheid en wandel- en fietsvriendelijkheid van de stads- en dorpskern kan versterken, hoe het een aangename regio kan creëren die zowel klimaatvriendelijk is als beter bestand tegen klimaatverandering en hoe het een veiligere verkeersomgeving mogelijk kan maken.

Na veel voorbereidend werk ligt vandaag een alternatievenonderzoeksnota klaar. Daarin wordt beschreven welke oplossingen er zijn voor eventuele nieuwe of aangepaste wegen in de regio, welke ambities ‘De Nieuwe Rand’ wil realiseren, wat er onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren.

Van 12 september tot en met 11 oktober loopt een publieke raadpleging over deze alternatievenonderzoeksnota. In deze periode kan iedereen feedback geven over de voorgestelde oplossingen en de manier waarop we het onderzoek naar het best mogelijke scenario gaan doen.

De nota kan vanaf 12 september nagelezen worden op www.denieuwerand.be of in de gemeente- en districtshuizen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Merksem, Deurne, Borgerhout, Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel en Brecht.

Om iedereen goed te informeren worden door het onderzoeksteam in 5 gemeenten/districten infomarkten georganiseerd. De infomarkten vinden plaats op:

12 september – Schoten – CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10

13 september – Brasschaat –  Gemeentehuis, Verhoevenlei 11

14 september – Wommelgem – Theaterzaal, Brieleke 16

15 september – Ekeren – De Akerzaal van Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6

20 september – Stabroek – zaal Jos, Kerkstraat 89

Telkens doorlopend van 16.30 uur tot 20.30 uur

 

Je kan jouw reactie mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be of een schriftelijke reactie indienen bij de betrokken steden en gemeenten (tegen ontvangstbewijs) en de procesverantwoordelijke. Dit kan tot uiterlijk 11 oktober ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche op het volgende adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen