Gepubliceerd op 08/03/2021

Publieke raadpleging van de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen – Ruhr

UPDATE 20/05

Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

————————————————————————————————————————————————————-

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van het departement Omgeving: https://www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr

Op 25 maart 2021, 30 maart 2021 en 6 april 2021 wordt er een digitaal infomoment georganiseerd. U kan zich hiervoor ook inschrijven via de bovenvermelde website.

Graag melden we dat er extra data voorzien zijn voor de digitale participatiemomenten, namelijk op 8, 13 en 15 april 2021 om 19u, hiervoor kan op de website van het departement Omgeving ingeschreven worden.

De eigenaars van de woningen die getroffen worden zullen binnenkort door het departement Omgeving, de initiatiefnemers van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, gecontacteerd worden. We raden hen zeker aan om in te schrijven op de digitale infomomenten.

 

Twee extra data! 20 april en 22 april 2021.

De inschrijvingen kunnen nog steeds via de projectsite, omgevingsplanning@vlaanderen.be of 03/553 38 00