Gepubliceerd op 01/11/2018

Publieksraadpleging BNIP voor VLS Jules Servaes

Van 5 november tot 4 december organiseert de gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van VLS Jules Servaes. Als inwoner van Zandhoven kun je de ontwerpteksten raadplegen en je opmerkingen formuleren.

VLS Jules Servaes is een Sevesobedrijf in de Antwerpse haven. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Dat zijn stoffen die ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. (Meer info hierover via www.seveso.be.)

Een BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie voor de hulpdiensten en de overheid om snel en doeltreffend te kunnen reageren op elk mogelijk gevaar. In een BNIP vind je bijvoorbeeld de risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

BNIP inkijken

Omdat onze gemeente binnen de ruime noodplanningszone van dit bedrijf in Antwerpen valt, kun jij als inwoner van Zandhoven ook de ontwerpteksten van dit nieuwe BNIP raadplegen en je opmerkingen formuleren. Let op: raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale dienst Noodplanning van de gouverneur in Antwerpen (Italiëlei 4). De raadplegingsperiode loopt van 5 november tot 4 december 2018. Je kunt een afspraak maken via 03-204 03 60 of noodplanning@fdgantwerpen.be.

Heb je opmerkingen, vragen of adviezen bij de ontwerptekst, dan kun je die doorgeven aan de Federale dienst Noodplanning van de gouverneur. Je krijgt daarvoor ter plaatse een invulformulier. Je mag het daar onmiddellijk weer afgeven of achteraf opsturen per e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken – Federale dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen). Alle formulieren moeten binnen zijn voor 15 januari 2019.

Meer info?

Federale dienst Noodplanning van de gouverneur Antwerpen
Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen
03-204 03 60 | noodplanning@fdgantwerpen.be