Gepubliceerd op 22/08/2018

Red acht levens in één minuut

Eén orgaandonor kan tot acht levens redden. Steeds meer mensen laten zich registreren als donor. Toch wachten er in ons land nog altijd 1.200 patiënten op een geschikte donor. Voorkom dat je naaste familieleden na je dood voor een moeilijke keuze staan en laat je vooraf registreren.

Tussen leven en dood is er ruimte voor één gebaar: orgaandonatie. Het is een wissel op het leven. Als een leven stopt, kunnen anderen gered worden. Zoals de olympische fakkel van de ene hand overgaat naar de andere, als teken van nieuw leven en hoop.

Claudine & Thierry, ouders van Laurent Kremer

Stappen in het proces van orgaandonatie

Vragen en antwoorden

Kan ik een wilsverklaring afleggen voor mijn kind?

Nee. Volgens de wet kunnen de ouders voor hun kind enkel verzet aantekenen.

Hersendood, wat is dat?

Het is de onomkeerbare dood van de hersenen door een hersenbloeding, een hersentrauma, enz. De diagnose van hersendood wordt gesteld op basis van klinische aanwijzingen en van eventueel bijkomend onderzoek. De diagnose moet gesteld worden door drie artsen, die altijd onafhankelijk optreden, los van de medische teams die instaan voor het wegnemen en transplanteren van de organen.

Welke organen mogen weggenomen worden?

Alleen “edele” organen mogen weggenomen worden. Dat zijn levensnoodzakelijke organen zoals het hart, de longen, de lever, de nieren, de schildklier, de ingewanden.

Mag ik kiezen welke organen ik wil afstaan?

Via het Nationaal Register is dat niet mogelijk en kun je enkel een “algemene keuze” maken: toestemming of verzet. Maar je kunt wel altijd jefamilie hierover inlichten. Bij een eventuele orgaandonatie wordt zij altijd verwittigd.

Wie betaalt de kosten?

Eens de hersendood is bevestigd, worden de kosten voor de behandeling van de donor verdeeld onder de verschillende ontvangers. Als donor betaal je dus niets. De begrafeniskosten blijven wel gewoon ten laste van de familie van de donor.

Is orgaandonatie hetzelfde als het schenken van het lichaam aan de wetenschap?

Nee. Orgaandonatie is er om levens van anderen te redden, niet om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. De organen worden onmiddellijk getransplanteerd bij de kandidaat-ontvanger. Het lichaam van de donor wordt daarna overgedragen aan de familie.

Wat zegt de wet?

In België dateert de wet over het wegnemen en transplanteren van organen van 1986. Ze is gebaseerd op het principe van de “stilzwijgende toestemming”: van elke Belgische burger of inwoner die sedert tenminste 6 maanden ingeschreven is in het vreemdelingenregister, wordt verondersteld dat hij donor is, behalve wanneer hij verzet aantekent. Orgaandonatie is anoniem en gratis.

Hoe kan ik mijn wil kenbaar maken?

Kom even langs bij onze dienst Burgerzaken. Daar krijg je een formulier van “wilsverklaring” waarop je je voorkeur kunt aangeven. Je vindt het document ook op onze website. Je kunt het dus al ingevuld meebrengen. Onze medewerkers registreren je wilsbeschikking in het Nationaal Register. Dat is uiteraard gratis. Je kunt een wilsverklaring eender wanneer herzien.

Documenten

Meer info?

www.beldonor.be