Gepubliceerd op 01/09/2012

Rookmeldercampagne

Een rookmelder laat je niet stikken! Je moet er uiteraard wel eerst een kopen en installeren natuurlijk… Maar wat is nu een goede rookmelder? Wij zetten enkele aandachtspunten op een rijtje: 

1. Koop een optische rookmelder

Of een rookmelder al dan niet optisch is, vind je terug op de verpakking. Soms vind je ook de term foto-elektrisch. Vroeger waren er ook ionische rookmelders, maar de verkoop daarvan is verboden sinds 1 november 2010 en ze zullen vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt mogen worden door particulieren.

2. Zoek op de verpakking naar de CE-markering en de norm EN14604

De vermelding van de CE-markering en de norm EN14604 wil zeggen dat dit model voldoet aan de technische bepalingen waaraan een woningrookmelder wettelijk moet voldoen. M.a.w. dat het een betrouwbare rookmelder is. Op de website van ANPI (www.anpi.be), een officieel keuringsinstituut voor brandwerende middelen, vind je een lijst met gecertificeerde rookmelders voor woningen.

3. Controleer of er een testknop op het toestel aanwezig is

Om de goede werking van een rookmelder te kunnen controleren, is het belangrijk dat het toestel over een testknop beschikt. Door kort op de testknop te drukken, gaat het alarm enkele seconden af en weet je dat het toestel werkt.

4. Kijk na welke soort batterij er in het toestel zit

Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een niet vervangbare batterij die 10 jaar meegaat. Zo’n toestel kost iets meer, maar je bent wel 10 jaar gerust. Er wordt sowieso aangeraden om de rookmelder om de tien jaar te vervangen door een nieuwe.
Toestellen met vervangbare batterijen, geven dikwijls ook een signaal als de batterijen bijna leeg zijn. Bij deze toestellen moet je natuurlijk wel de reflex hebben de batterijen echt te vervangen en niet gewoon de lege batterijen eruit te halen om van het gepiep vanaf te zijn.

Rookmelder nu ook verplicht in huurwoningen

Begin mei werd bekendgemaakt dat de commissie Wonen van het Vlaams parlement, op initiatief van Vlaams parlementslid Veerle Heeren (CD&V), een voorstel van decreet goedkeurde dat rookmelders nu ook verplicht maakt in huurwoningen. Hoewel het decreet ingaat op 1 januari 2013, hebben eigenaars nog tot zes jaar de tijd om de rookmelders te plaatsen.
Sinds midden 2009 waren in Vlaanderen al rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en na grondige renovatiewerken. Ook voor huurwoningen geldt deze verplichting nu. Eigenaars van huurwoningen krijgen, afhankelijk van het bouwjaar van het pand en of het een sociale huurwoning betreft, tot zes jaar de tijd om de rookmelders te plaatsen.

  • huurwoning gebouwd voor 1945: drie jaar tijd om zich in regel te stellen.
  • huurwoning gebouwd in 1945 of later: zes jaar tijd om de rookmelders te installeren.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen).

Actie Zandhoven

Zoals je in ons laatste gemeenteblad al kon lezen, start de gemeente Zandhoven met een nieuwe rookmelderactie! In tegenstelling tot wat in het gemeenteblad vermeld staat, zijn de rookmelders pas vanaf donderdag 20 september beschikbaar en dit op de dienst secretariaat. Je kan in er één of meerdere rookmelders kopen die aan alle voorwaarden voldoen. Een rookmelder kost net als vorige keer 19 euro. Niet vergeten!