Gepubliceerd op 15/12/2017

RUP Bogaerevelden

In de gemeenteraadszitting van 16 november werd het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bogaerevelden voorlopig vastgesteld.

Het plangebied omvat de straten Kersenlaan, Bogaereweg, Sint-Jozefstraat en Kriekenlaan. Het RUP is een gedeeltelijke herziening van het BPA Bogaerevelden dat dateert van 1975.

Geen plan-MER nodig

De dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie besliste eerder al dat er voor dit RUP geen plan-MER opgemaakt moet worden: ‘Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.’

De screeningsnota en de beslissing staan op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be).

Plannen inkijken

Je kunt de plannen nog tot 12 februari inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis of op deze website. Wie opmerkingen of bezwaren heeft bij het plan moet deze schriftelijk formuleren vóór 12 februari 2018 om 12 uur. Dat kan per aangetekende post naar de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke ordening (Gecoro, p/a Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven) of geef alles af tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis.

Documenten