Gepubliceerd op 17/11/2020

RUP zonevreemde bedrijven fase 2

De gemeente heeft een ontwerp klaar voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde bedrijven – fase 2’. Dit ontwerp werd op 15 oktober door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Het RUP maakt het mogelijk dat enkele bestaande zonevreemde bedrijven in Zandhoven op hun bestaande locatie kunnen blijven en verder beperkt kunnen ontwikkelingen. Het zijn  bestaande bedrijven die omwille van hun aard niet afgezonderd moeten worden op een industrieterrein.

De dienst MER van de afdeling  Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – projecten van de Vlaamse Overheid besliste op 5 oktober dat er voor het RUP ‘Zonevreemde bedrijven Fase 2’  geen opmaak van een plan MER nodig is. Het ontwerp geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu. Op de website van de MER Vlaanderen kan je de screeningsnota en de beslissing nalezen. Beide documenten liggen ook ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

Je kan het RUP inkijken van 27 november 2020 tot en met 25 januari 2021 bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Zandhoven. Heb je opmerkingen of bezwaren tegen het plan, dan moet je deze schriftelijk formuleren. Je hebt hiervoor tijd tot 25 januari 2021 om 12.00uur. Verstuur je bezwaarschrift naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven) of geef ze af tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening.