Gepubliceerd op 06/02/2015

Sociale woning kopen of huren in Zandhoven?

Kandidaat-kopers en -huurders  kunnen zich nog steeds inschrijven voor het sociaal woonproject dat sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen aan de Watersportlaan in Viersel realiseert. Vanaf maart 2015 kunnen hier 23 gezinnen terecht voor zowel koop- als huurwoningen. 

Wie in aanmerking wil komen voor de huur- en koopwoningen, moet zich inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) De Zonnige Kempen, mag geen te hoog inkomen hebben en geen andere eigen woning bezitten. Er wordt gewerkt met een wachtlijst, maar als inwoner van Zandhoven heb je voorrang. Een tijdige inschrijving is natuurlijk van belang.

Met de opening van het sociale woonproject aan de Watersportlaan in Viersel heeft de gemeente er 23 sociale woningen bij, waarvan 15 huurwoningen en 8 koopwoningen.  Een ééngezins koopwoning met drie slaapkamers en een carport kost 236.660,37 euro, inclusief BTW, grond inbegrepen. Op de privé-koopmarkt vind je in Zandhoven geen nieuwbouwwoningen tegen die prijs. Voor meer informatie over deze koopwoningen kun je terecht op www.zimmo.be of kun je contact opnemen met Ann Heylen van Zonnige Kempen.

De gemeente is met de realisatie van het sociaal woonproject aan de Watersportlaan aan een stevige inhaalbeweging bezig. Voordien waren er bijna geen sociale woningen en een uitbreiding van dit aanbod was echt noodzakelijk. Tegen 2020-2025 streeft Zandhoven ernaar om het aantal beschikbare sociale woongelegenheden, opgelegd door Vlaanderen te behalen.

In de nabije toekomst zullen er nog tal van andere projecten rond sociale huurwoningen worden afgewerkt in de gemeente Zandhoven zoals in de Kerkstraat (Massenhoven), De Blokskens en de Rector De Ramstraat in Zandhoven.

Naast de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen, kan je in de gemeente Zandhoven ook beroep doen op het sociaal verhuurkantoor (SVK) de Woonkans. Zij huren woningen in op de private huurmarkt en verhuren deze door aan mensen met een laag inkomen of een acuut woonprobleem.

Zoek je een woonoplossing op langere termijn of heb je een dringend woonprobleem, schrijf je dan in voor zowel het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Woonkans, als de sociale huisvestingmaatschappij (SHM) De Zonnige Kempen! 

Wil je meer weten?