Gepubliceerd op 28/09/2017

Start herinrichting Zandhoven Dorp 10 dagen uitgesteld

Vanaf maandag 2 oktober zou aannemer REGA uit Malle van start gaan met de herinrichtingswerken van Zandhoven Dorp.
De gemeente Zandhoven heeft hier uitvoerig over gecommuniceerd door middel van een bewonersvergadering en een folder die huis aan huis in Zandhoven werd bedeeld.

Aannemer REGA heeft echter laten weten dat de bestelde materialen voor deze werkzaamheden niet tijdig geleverd kunnen worden waardoor de werf 10 dagen zou stil liggen tijdens de uitvoering.

In overleg met de aannemer heeft het gemeentebestuur beslist om de werken 10 dagen later aan te vangen waardoor de werf niet onnodig moet stilliggen.

Wij betreuren uiteraard deze gang van zaken maar hadden helaas geen andere keuze. De werken zullen nu van start gaan op donderdag 12 oktober.

Meer info: Iris Van Cutsem | iris.vancutsem@zandhoven.be | 03-410 16 37