Gepubliceerd op 18/07/2022

Tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en risicocode oranje door de droogte

Ondertussen werd dit verbod op 14/10/2022 opgeheven

Vanaf 15 juli 2022 voert de gouverneur van de provincie Antwerpen een tijdelijk onttrekkingsverbod in voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten over de volledige provincie Antwerpen.  Tijdelijk mag dus uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden, ook niet door wie een vergunning houdt of melding doet via het e-loket. Alle documenten, inclusief het politiebesluit en het persbericht, staan hier.

Op de website https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel kan u op een interactieve kaart de meest actuele toestand terugvinden.

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld weidepompen voor drinkwater van vee.

In de natuurgebieden geldt vanaf 18 juli risicocode Oranje. De risico-code geeft het brandgevaar weer. Bij risicocode oranje horend de volgende waarschuwingen en aanbevelingen:

  • Hoog gevaar.
  • Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur.
  • Wees voorzichtig.
  • Rook niet in natuur – en bosgebieden.
  • Laat uw kinderen niet zonder toezicht in het terrein.
  • Vuur maken is verboden.