Gepubliceerd op 12/06/2023

Tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod voor stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx nu een tijdelijke uitbreiding van dat onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is vanaf zaterdag 10 juni 2023 van kracht.

Tijdelijk mag dus uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld weidepompen voor drinkwater van vee.

Op de website van de Provincie kan je de meest actuele toestand terugvinden.

Deze uitbreiding  is van toepassing voor:

  • De Mark
  • De Kleine Aa;
  • De Aa; (Maasbekken);
  • De Aa (Netebekken);
  • De Molenbeek/Bollaak;
  • De Kleine Nete;
  • De Grote Nete;
  • De Grote Laak;
  • De Wimp; en
  • De Antitankgracht (gedeeltelijk).