Gepubliceerd op 19/07/2019

UPDATE: captatieverbod

Vanaf vandaag geldt er een captatieverbod in onbevaarbare waterlopen. Dit verbod is uitgevaardigd door de gouverneur van de provincie Antwerpen. Omwille van de afgelopen droogteperiode en de weersvoorspellingen zijn maatregelen genomen m.b.t. de captatie van water om de ecologisch goede toestand van de onbevaarbare waterlopen in een aantal stroomgebieden te beschermen en/of zeker niet achteruit te laten gaan. Alleen in zeer uitzonderlijk gevallen blijft het capteren van drinkwater mogelijk, bv. voor het eigen vee dat buiten staat evenals het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Het verbod blijft geldig tot het door een politiebesluit wordt opgeheven.

In de gemeente Zandhoven geldt dit verbod voor het volledige grondgebied.

Via deze website je de actuele toestand bekijken: https://bit.ly/2JiASRM