Gepubliceerd op 05/08/2020

Update maatregelen veiligheidsraad en provincie Antwerpen

 

 

UPDATE 05/08/2020: persconferentie Gouverneur Berx

SPORT

Voor sporten in georganiseerd verband geldt:
– 12 jaar:
toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen.
 • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen.
 •  Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan.
 •  Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is   toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.

12-18 jaar:
De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…

 • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan.
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10
  personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
 • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Volwassenen:

 • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde personen.
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 •  Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
 •  Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 •  Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

Voor sporten in fitnesscentra :

 •  Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het
 •  aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn

MONDMASKERS

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde in de openbare ruimte en elke private
maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de provincie
Antwerpen verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof
bij zich hebben;

Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus
bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals op plaatsen
waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt
niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Gelet op het advies
van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met
mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens
intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt
in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op
overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel
kruisen of passeren van personen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk
alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden
gebruikt.

CULTUUR

Wat met sociale en culturele activiteiten zoals workshops, opleidingen en groepslessen keramiek?

Workshops, opleidingen en groepslessen kunnen doorgaan onder wanneer:

 • de activiteiten buiten plaatsvinden; en
 • er maximaal 10 deelnemers zijn; en
 • de fysieke afstand van 1,5 meter tussen de deelnemers is gegarandeerd; en
 • iedereen die ouder dan 12 jaar is een mondneusmasker draagt.

Activiteiten met meer dan 10 deelnemers zijn een verboden samenscholing.

Workshops, opleidingen en groepslessen mogen binnen plaatsvinden, maar enkel in gezinsverband en/of met de voor de (voor 4 weken) vaste 5 contacten.

 

UPDATE 29/07/2020: persconferentie Gouverneur Berx 

Eerste corona info
De besluiten van de federale en provinciale overheid zijn net beschikbaar. Momenteel is onze crisiscel volop bezig met het bestuderen van de teksten.
Volgende week zal elke inwoner #inzandhoven een folder in de bus ontvangen met een handig overzicht van alle maatregelen. Deze folder wordt morgen ook digitaal verspreid.
Hierbij een eerste korte samenvatting van de voornaamste maatregelen:
 •  Mondmasker: (zie afbeelding)
 • Avondklok: van 23.30-06.00 uur  geldt er een avondklok met een uitzondering voor werk, medische redenen en vakantie.
 •  Bubbel van 5 personen per gezin/huishouden voor de komende 4 weken.
 •  Alleen contactloos sporten  is toegestaan en sportactiviteiten uitoefenen met meer dan 10 meerderjarige personen is verboden.
 • Horeca: individuele registratie, gezelschap per tafel (max. 4 personen of eenzelfde gezin) en afstand tussen de gezelschappen .
 •  Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden.
De situatie is helaas ernstig en we moeten dit nu allemaal samen aanpakken: voor onszelf, voor elkaar en voor onze gemeente. Samen overwinnen we het virus!

UPDATE 28/07/2020: besluit crisiscel provincie Antwerpen 

Gisteren kwam de crisiscel van de provincie Antwerpen samen. De volgende maatregelen gelden voor heel de provincie Antwerpen en dus ook hier in Zandhoven.

 •  In de provincie geldt een AVONDKLOK  in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (van en naar het werk, het ziekenhuis…).
 •  Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.
 •  MONDMASKER : In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar VERPLICHT om een mondmasker te dragen op het PUBLIEK DOMEIN én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.
  Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
 •  In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen ten allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. INDIVIDUELE REGISTRATIE (van elke bezoeker) is verplicht.✏️ 🧾
 •  In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap 👨‍👩‍👧‍👦dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.
 • Voor MARKTEN gelden dezelfde regels als voor winkels 🛍: geen ‘funshoppen’: je gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of je begeleider wanneer je hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.
 •  Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.💻
 •  SPORT : Individuele contactsporten🤼 worden verboden. Ploegsporten ⚽️🏑zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

‼️‼️ Wanneer de cijfers in Zandhoven de slechte kant opgaan, dan komen er nog strengere regels en zullen mogelijks ook feestzalen en fitnesscentra moeten sluiten en alle evenementen verboden worden.

We volgen de verschillende maatregelen (federaal, provinciaal, …) met onze gemeentelijke diensten en crisiscel op, zeker als de teksten van de verschillende besluiten beschikbaar zijn en bij vragen kunnen jullie steeds terecht op het mailadres 📩 corona@zandhoven.be.

Zorg voor jezelf en anderen, samen overwinnen we dit virus!

UPDATE 27/07/2020: besluit Nationale Veiligheidsraad 

De Nationale Veiligheidsraad kwam vanmorgen samen en heeft de volgende maatregelen 🦠 aangekondigd om de verdere verspreiding van het virus te beperken. Samen kunnen we het tij keren. Hou jezelf en ook de anderen gezond!

 • De contactbubbel wordt beperkt van 15 tot 5 per gezin. Gedurende 4 weken moeten dit dezelfde 5 personen zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld.
 •  Uitstappen en privéfeesten kunnen tot 10 personen maar hierbij moet steeds 1,5 meter afstand gerespecteerd worden! Mondmasker is verplicht !
 •  Jeugdkampen, sportkampen, grabbelpas gaan gewoon door onder de bestaande regels .
 •  Evenementen en feesten 🕺 worden beperkt tot 100 personen (binnen) en 200 personen (buiten). Mondmaskers zijn verplicht!
 •  Huwelijken tot maximum 100 personen tijdens de ceremonie  en slechts 10 personen op de receptie/ feest.
 •  Winkelen moet opnieuw alleen en tot max. 30 minuten.
 •  De registratieplicht 🧾 zoals in de horeca zal worden uitgebreid naar sportlessen en wellnesscentra .

Meer concrete info volgt nog van zodra het ministerieel besluit beschikbaar is.