Gepubliceerd op 16/01/2020

Vacature: Technisch beambte schoonmaakdienst

Taken: je reinigt, onderhoudt en verzorgt op regelmatige tijdstippen de aan jou toegewezen gebouwen
, je houdt de sanitaire voorzienigheden op elk moment zuiver, je kuist op regelmatige tijdstippen de ruiten.

Profiel: er zijn geen diplomavereisten, je hebt een goede kennis van onderhoudsproducten, je bent
eerlijk en betrouwbaar, je hebt verantwoordelijkheidszin en neemt initiatief, je werkt zelfstandig, snel en
correct, j bent bereid om op afwisselende momenten en locaties te werken

Breng je kandidatuur binnen bij de Dienst Secretariaat tegen ontvangstbewijs of stuur ze aangetekend naar:

College van burgemeester en schepenen
Liersebaan 12
2240 Zandhoven