Gepubliceerd op 11/08/2021

Vacatures

Diensthoofd Sociale dienst

Naam van de functie: Diensthoofd Sociale dienst
Chef van de functie: Diensthoofd Mens & Welzijn
Weddeschaal: B4-B5
Plaats in de organisatie: Het diensthoofd Sociale dienst rapporteert aan het diensthoofd Mens & Welzijn
Doel van de functie: Het leiden en coördineren van de Sociale dienst die als doel heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren zodat mensen in staat gesteld worden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het instaan voor beleidsadvisering bij de verdere uitbouw van de sociale dienstverlening.

Solliciteren kan tot zondag 3 oktober 2021.

Diensthoofd Sociale dienst