Gepubliceerd op 23/08/2017

Vanaf 1 september nieuwe snelheidszones in Zandhoven

In de gemeenteraad van 22 juni werden nieuwe snelheidszones in onze gemeente afgebakend. De wijzigingen worden doorgevoerd op 1 september. Een verwittigd man is er twee waard!

Waarom nieuwe snelheidszones?

Een snelheidsbeleid dat afgestemd is op de wegen en de inrichting van de gemeente past perfect in het doordachte duurzame mobiliteitsbeleid dat de gemeente wil voeren. Ook de weggebruiker heeft baat bij zo’n duidelijke clustering van straten met een zelfde functie en snelheidsregime.

Zone 50 en 30

In de schoolomgevingen kiezen we opnieuw voor een zone 30 km per uur volgens het schoolregime.

Buiten de bebouwde kom werken we met zones waar je maar 50 km per uur mag rijden. Deze maatregel passen we toe in zones met een hoge conflictdichtheid, beperkte fietsvoorzieningen of op specifieke plaatsen. Dit zijn de nieuwe zones:

Zone 50

Pulderbos

Zone rond REVA Pulderbos en WZC Pniël

Pulle

Zone rond de ijshoeve

Zandhoven

Zone rond het VTI, Zorgverblijf Hooidonk en WZC O.L.V. van Troost

Zandhoven

Zone met dichte bebouwing langs de N14 tussen de Goormansstraat en de Gebroken loop