Gepubliceerd op 12/02/2019

Verhoogde concentratie CO gemeten in parochiezaal

Op maandagavond 11 februari hielden we in de parochiezaal van Zandhoven een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners over het nieuwe vrijetijdscentrum dat op die plek gebouwd zal worden. Achteraf heeft de brandweer in de zaal een verhoogde concentratie CO gemeten. Medewerkers van de gemeente bellen deze voormiddag iedereen op van wie we weten dat ze aanwezig waren.

Herstellen gaat langzaam

Was je op de vergadering en heb je nergens last van? Prima! Dan heb je genoeg zuurstof opgebouwd en hoef je niets te doen. Voel je je toch niet lekker (hoofdpijn, misselijk, concentratieverlies, …), weet dan dat dat (ook bij gezonde mensen) nog enkele dagen kan duren. Je bloed heeft tijd nodig om het zuurstofgehalte weer op zijn oorspronkelijke peil te krijgen. Ben je toch ongerust, ga dan zeker langs bij je huisarts en zeg dat je blootgesteld bent geweest aan CO. (Laat het ons ook weten als je naar de dokter geweest bent!)

Wat kun je nu doen?

Je kunt de zuurstofwaarden in je bloed wel een beetje helpen om te herstellen. Een wandeling in de frisse buitenlucht zal zeker deugd doen! Zorg ook thuis nog voor voldoende verluchting.

Hebben onze medewerkers je niet gecontacteerd en zit je nog met vragen, neem dan gerust contact op met onze dienst Onthaal via 03 410 16 20 of info@zandhoven.be.

En wat hebben we vandaag geleerd?

Omdat je CO niet kunt waarnemen, is het erg gevaarlijk. Tijdens de vergadering hebben we de zaal goed verlucht waardoor de waarden nog beperkt gebleven zijn. Toch is dit ook voor ons een les: CO-melders kunnen als het erop aan komt echt wel je leven redden! Op www.leefbrandveilig.be vind je meer info over rookmelders en CO-melders.

Meer info over CO?

Op de website van het Antigifcentrum vind je veel informatie over CO:

CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas (aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout. In een woning vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO.

Een CO-intoxicatie geeft weinig uitgesproken symptomen. Als men niet aan CO denkt, kan men de diagnose makkelijk missen. Het zijn vooral de omstandigheden die een blootstelling aan CO doen vermoeden:

  • Als een gezinslid onwel wordt in een badkamer uitgerust met een heetwatertoestel op gas.
  • Als er meerdere personen in huis klagen over hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken en deze symptomen telkens optreden in dezelfde ruimte en weer verdwijnen zodra men die ruimte verlaat.

 

Als je een vermoeden hebt van CO-intoxicatie volg dan deze stappen:

  • Voorkom dat je zelf bevangen raakt: ga nooit zomaar binnen in een ruimte waar een bewusteloos slachtoffer ligt. Bel in dat geval onmiddellijk de hulpdiensten.
  • Verlucht de kamer, zet vensters en deuren open (als je dit kan doen zonder risico voor de eigen veiligheid).
  • Bel de dienst 112 en vermeld dat het vermoedelijk om een CO-intoxicatie gaat. Vertel er ook zeker bij of het slachtoffer al dan niet bewusteloos is.
  • Schakel de toestellen die vermoedelijk de oorzaak zijn, indien mogelijk, uit.
  • Evacueer het slachtoffer uit de kamer.
  • Begin reanimatie indien het slachtoffer niet meer ademt of…
  • Leg het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding om te vermijden dat hij of zij stikt in eigen braaksel.